مدل سه بعدی سربازCall Of Duty 2019 Allegiance_Nikto_Fixer

مدل سه بعدی سربازCall Of Duty 2019 Allegiance_Nikto_Fixer

مدل سه بعدی سربازCall Of Duty 2019  Allegiance_Nikto_Fixer

این مدل با کیفیت بالا شامل تکسچر با رسولوشن بالا بهمراه Diffuse MapSpecular MapMetalness MapGloss MapRoughness MapNormal MapAmbient Occlusion Map میباشد حاوی ریگ و فاقد انیمیشن با فرمت ma,smd,ascii,obj


خرید آنلاین